Aanmaningen voorkomen

Wat is het verschil?

Het zijn nogal wat termen een betalingsherinnering, een aanmaning, een sommatie en een in gebreke stelling. Wat is het verschil?

Betalingsherinnering: een betalingsherinnering is een vriendelijk maar duidelijk verzoek van een schuldeiser of debiteur voor het betalen van een nog openstaande rekening.

Aanmaning: een aanmaning is een iets minder vriendelijke verzoek om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Hierin wordt opnieuw een betalingstermijn meegegeven.

Sommatie: is hetzelfde als een aanmaning, de laatste aanmaning noemt men vaak een sommatie. Hierin wordt gewaarschuwd voor de laatste kans om te betalen voordat de openstaande rekening uit handen wordt gegeven aan een incassobureau of deurwaarder. Er wordt ook aangegeven dat er wettelijke incassokosten in rekening gebracht zullen gaan worden en het daarmee verhogen van de originele rekening.

Ingebrekestelling: is hetzelfde als een laatste aanmaning of sommatie.  

 

Belangrijk om te weten is dat een rekening als snel veel duurder wordt naarmate deze niet binnen daarvoor gestelde termijn wordt betaald. Een rekening van €60,- kan al snel oplopen tot enkele honderden euro’s. Het is van belang dat rekeningen zo snel mogelijk worden betaald om extra onnodige kosten te voorkomen.

 

Hoe kan je het beste voorkomen dat je een aanmaningen ontvangt?

Het belangrijkste is een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Wat zijn de maandelijkse inkomsten uit loon of uitkering en wat zijn de uitgaven die daar tegenover staan. Is er voldoende geld over om de rekening te kunnen betalen, moeten er reserves worden aangesproken of kan er een betalingsregeling worden afgesproken?

Belangrijk is dat in dit geval de acties achteraf plaats vinden maar waarvan het veel beter is als het vooraf plaats vindt. Als je inzicht hebt in de inkomsten en uitgaven, weet je hoeveel je elke maand (extra) kunt besteden. Een (onverwachte) rekening hoeft dan geen verrassing te zijn. Als het bedrag hoger is dan je maandelijks kunt missen dan is het verstandig om de maanden vooraf geld te reserveren voor deze uitgave.

 

Direct betalen

Belangrijk is ook dat ontvangen rekeningen zo snel mogelijk worden betaald. Je kunt hiervoor een vast moment in de week plannen om ontvangen rekeningen te betalen. Voor rekeningen die elke maand of met regelmaat binnen komen is het verstandig om een automatisch incasso in te stellen. Zo ben je nooit te laat met betalen.

 

Hulp nodig?

Vind je het lastig om zelf overzicht te creëren in je administratie of zijn de achterstanden je boven het hoofd gegroeid en weet je geen uitweg meer? Dan is het mogelijk dat wij je daarbij kunnen helpen?

erol-ahmed-255854 erol-ahmed-255854